Baccalaureus Artium Honneursgrade

Honneurs in Afrikaans en Nederlands
Honneurs in Afrikaans en Skryfkuns
Honneurs  in Duits
Honneurs  in Engels
Honneurs  in Frans
Honneurs  in Linguistiek
Honneurs  in Literêre Studies
Honneurs  in Taaltegnologie

 

Magister Artium

MA in Afrikaans en Nederlands
MA in Linguistiek en Literêre Teorie
MA in Toegepaste Taalstudies
MA in Engels
MA in Setswana
MA in Vergelykende Afrikatale en Literatuur

Philosophiae Doctor

PhD in Afrikaans en Nederlands
PhD in Linguistiek en Literêre Teorie
PhD in Engels
PhD in Setswana
PhD in Vergelykende Afrikatale en Literatuur