Personeel - Kunsgeskiedenis

  Dr Annemi Conradie

  Senior Dosent: Kunsgeskiedenis en Navorsingsdirekteur:ViNCO
  +27 18 299 4095
  Annemi.Conradie@nwu.ac.za
  Kamer 118, Gebou F2, Potchefstroom
  PhD in Visuele Studies, Universiteit Stellenbosch

  Dr Leandra Koenig-Visagie

  Senior Dosent: Kunsgeskiedenis
  +27 18 299 4090
  Leandra.KoenigVisagie@nwu.ac.za
  Kamer 118, Gebou F2, Potchefstroom
 PhD in Kunsgeskiedenis, University of Leeds

  Dr Louisemarié Combrink

  Senior Lektor: Kunsgeskiedenis
  +27 18 299 4233
  Louisemarie.Rathbone@nwu.ac.za
  Kamer116, Gebou F2, Potchefstroom
  PhD in Kunsgeskiedenis, Noordwes-Universiteit

  Dr Willem Venter

  Dosent en Vakgroepvoorsitter : Kunsgeskiedenis
  +27 18 299 4381
  Willem.Venter@nwu.ac.za
  Kamer 117, Gebou F2, Potchefstroom
 PhD in Kunsgeskiedenis, Noordwes-Universiteit