Personeel - Kunsgeskiedenis

  Dr Annemi Conradie

  Senior Dosent: Kunsgeskiedenis en Navorsingsdirekteur:ViNCO
  +27 18 299 4095
  Annemi.Conradie@nwu.ac.za
  Kamer 118, Gebou F2, Potchefstroom
  PhD in Visuele Studies, Universiteit Stellenbosch

  Dr Louisemarié Combrink

  Senior Lektor: Kunsgeskiedenis
  +27 18 299 4233
  louisemarie.combrink@nwu.ac.za
  Kamer116, Gebou F2, Potchefstroom
  PhD in Kunsgeskiedenis, Noordwes-Universiteit