Personeel - Kommunikasie

  Prof Abiodun Salawu

  Direkteur ILMA
  +27 18 389 2238
  abiodun.salawu@nwu.ac.za
  Gebou ADC, Kamer A217, Mahikeng
  PhD: University of Ibadan, MSc, PGD: University of Lagos, BA (Hons): Obafemi Awolowo University

  Dr Anette Degenaar

  Lektor: Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 299 1637
  Anette.Degenaar@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kantoor G19, Potchefstroom
 PhD: Noordwes-Universiteit; MA (Kommunikasie) & BCom (Komm), NWU

  Dr Chilombo Banda

  Lektor: Massakommunikasie en Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 389 2438
  chilombo.mbenga@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kantoor 219, Mahikeng
  BA, BA Hons (Kommunikasie); MA (Media Teorie & Praktyk)
  Massakommunikasie en Korporatiewe Kommunikasie

  Me Cornia Pretorius

  Dosent: Joernalistiek
  +27 18 299 1655
  cornia.pretorius@nwu.ac.za
  Gebou F20, kamer 123 , Potchefstroom
  MA in Joernalistiek

  Dr Dr Mooki Lobelo

  Adjunkdirekteur (Mahikengkampus) & Lektor: Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 389 2599
  Mooki.Lobelo@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Block C, kamer 106, Mahikeng
 MA in korporatiewe kommunikasie/ PHD Kommunikasie en Mediastudies  

  Dr. Elbé Kloppers

  Senior lektor: Ontwikkelingskommunikasie en Navorsing
  +27 18 299 1644
  Elbe.Kloppers@nwu.ac.za
  Gebou F20, kamer G12, Potchefstroom
  PhD: Noordwes-Universiteit; MA: Noordwes-Universiteit

  Me. Hannelie Otto

  Lektor: Kommunikasie, Joernalistiek & Ontwikkelingskommunikasie
  +27 18 299 1653
  Hannelie.Otto@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer G24, Potchefstroom
  MA: Noordwes-Universiteit; B.Bk: Potchefstroomse Universiteit vir CHO

  Mnr Koos De Villiers

  Lektor: Ontwikkelingskommunikasie, Korporatiewe Kommunikasie en Sosiale Media
  +27 16 910 3595
  Koos.DeVilliers@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kamer 108, Vanderbijlpark
  MA (Kommunikasie): Noordwes-Universiteit; Hons (Kommunikasie): Noordwes-Universiteit  

Prof Lida Holtzhausen

  Prof Lida Holtzhausen

  Direkteur, Skool vir Kommunikasie
  0182991645
  Lida.Holtzhausen@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer G04, Potchefstroom
  PhD: Noordwes-Universiteit; M.Com: Noordwes-Universiteit; B.Com (Komm): Potchefstroomse Universiteit vir CHO  

  Dr Louise Bezuidenhout

  Senior lektor: Ontwikkelingskommunikasie, KSV Kommunikasie & Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 285 2302
  louise.bezuidenhout@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer G13, Potchefstroom
  PhD: Noordwes-Universiteit; MA: Universiteit van Pretoria

  Dr Lucinda Bella-May Sutton

  Senior Lektor: Korporatiewe Kommunikasie
  +27 18 299 1537
  lucinda.sutton@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer G20, Potchefstroom
  PhD: Noordwes-Universiteit; MA: Noordwes-Universiteit; BA (Hons): Noordwes-Universiteit; Dip. (Projekbestuur): Noordwes-Universiteit se Besigheidskool

Lynnette Fourie

  Prof Lynnette Fourie

  Direkteur:Sosiale Transformasie (Prof. & Voorsitter:Navorsingsprogram:Komm. In Veranderde Kontekste)
  +27 18 299 1644
  Lynnette.Fourie@nwu.ac.za
  Gebou F13, Kamer G16, Potchefstroom
  PhD: NWU; MA: PU vir CHO; BA (Hons): PU vir CHO  

  Me Naomi du Plessis

  Adjunkdirekteur (Vaal), Skool vir Kommunikasie
  +27 16 910 3507
  Naomi.DuPlessis@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kantoor 111, Vanderbijlpark
  MA: UFS

  Dr Nolukhanyo Metula

  Dosent: Joernalistiek en mediastudies, ontwikkelingskommunikasie
  +27 18 299 1648
  37072064@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer 124 , Potchefstroom
  MA in Kommunikasie, PhD in Sosiale Wetenskappe (Kommunikasie)

  Mnr Othusitse Maunatlala

  Junior Lektor: Korporatiewe Kommunikasie, Skakelwerk, Bemarking & Advertensie
  +27 18 389 2209
  kenny.maunatlala@nwu.ac.za
  Algemene ADC-gebou, Blok A, Kamer 241, Mahikeng
  BA Kommunikasiestudies (Hons)

  Mnr Phil Pretorius

  Lektor: Film & Kommunikasie
  +27 16 910 3487
  phil.pretorius@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kantoor 110, Vanderbijlpark
  MA Kommunikasie

   Poppy Narenti

  Junior Lecturer
  0169103486
  poppy.narenti@nwu.ac.za
 Hon BA Coms

  Mej Rethabile Isaacs

  Doesent
  +27 18 299 1536
  Rethabile.Isaacs@nwu.ac.za
  Gebou F20 Kantoor G20, Potchefstroom
 M.A (Corporate and Marketing Communication) UFS; BA, BA Hons( Corporate and Marketing Communication) UFS  

  Mnr Steph Cloete

  Lektor: Ontwerp, multimedia, web, film, feminisme, narratiewe studies
  +27 16 910 3484
  12631558@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kantoor 109, Vanderbijlpark
  BA, MA

  Dr. Thalyta Swanepoel

  Senior lektor: Joernalistiek & Media Studies
  +27 18 299 1655
  Thalyta.Swanepoel@nwu.ac.za
  Gebou F20, Kamer 123, Potchefstroom
  PhD: Noordwes-Universiteit; MA: Noordwes-Universiteit; BA (Komm): Potchefstroomse Universiteit vir CHO

  Prof William E. Heuva

  Mede-professor en Programkoördineerder
  +27 18 289 2216
  william.heuva@nwu.ac.za
  ADC Gebou, Kamer 145, Mahikeng
  PhD (UKZN); MA (Rhodes); BA (Hons.); BA
  Critical political economy of communication; Communication (telecoms, media and ICTs) policies and regulations (laws); Sociology of the media (including the ‘new media’); Media and information literacy and media history.