Addisionele navorsers

Buitengewone navorsers/buitengewone professors/postdoktorale genote 

NAVORSINGSGEBIED

PERSONEELLID

KATEGORIE

Kommunikasie

Boateng

AB

Postdoktorale genoot

Kommunikasie

Froneman

Johannes

Buitengewone professor

Geskiedenis

Burden

Matilda

Buitengewone professor

Geskiedenis Sulevi Riukulehto Buitengewone professor
Geskiedenis Tempelhoff Johan Buitengewone professor
Geskiedenis Van Vollenhoven Anton Buitengewone professor
Geskiedenis Nyandora Mark Navorser
Public Administration Miggels Andiswa Postdoktorale genoot
Philosophy Sands Justin Navorser

Filosofie

Erasmus

Kobie

Buitengewone navorser

Filosofie

Heyns

Michael

Buitengewone professor

Filosofie

Lötter

Casper

Buitengewone navorser

Filosofie

Pauwels

Matthias

Postdoktorale genoot

Filosofie

Schrijvers

Joeri

Buitengewone professor

Filosofie

Strauss

DFM

Buitengewone professor

Filosofie

Terblanché-Greeff

Aïda

Buitengewone navorser

Politiek

Louw

Gabriel

Buitengewone professor

Politiek

Scholtz

Leopold

Buitengewone professor

Politiek

Van den Berg

Thys

Buitengewone navorser

Publieke Administrasie

Mazarire

Tichaona

Postdoktorale genoot