Nagraadse kwalifikasies

Skool vir Kommunikasie

Baccalaureus Artium (Honneurs) in

 • Kommunikasie met Joernalistiek en Mediastudies (MK/PK/VK)
 • Kommunikasie met Ontwikkelingskommunikasie (MK/PK)
 • Kommunikasie met Gevorderde Korporatiewe Kommunikasie (MK/PK)
 • Grafiese Ontwerp met Kunsgeskiedenis en Visuele Studies (PK)

 

Magister Artium in

 • Kommunikasie (PK, VK)
 • Kunsgeskiedenis (PK)
 • Grafiese Ontwerp (PK)

 

Philosophiae Doctor in

 • Kommunikasie (PK, VK)
 • Visuele en Uitvoerende Kunste met Kunsgeskiedenis (PK)

Skool vir Owerheidstudies

Nagraadse Diploma in

 • Openbare Bestuur

 

Baccalaureus Artium (Honneurs) in

 • Politieke Studies (PK, VK)
 • Openbare Bestuur (PK, VK)

 

Meestersgrade

 • Magister Artium Openbare en Korporatiewe Bestuur (PK, VK)
 • Meestersgraad in Openbare Administrasie (PK, VK)

School vir Tale

Baccalaureus Artium (honneurs) in

 • Afrikaans en Nederlands (PK, VK)
 • Afrikaans en Nederlands met sosiolinguistiek (VK)
 • Vergelykende Afrikatale en -letterkunde (VK)
 • Skryfkuns met Afrikaanse skryfkuns (PK)
 • Engels (MK)
 • Engelse taal en letterkunde (PK)
 • Engelse letterkunde en taalkunde (VK)
 • Frans (PK)
 • Duits (PK)
 • Taalpraktyk (VK)
 • Taaltegnologie (PK)
 • Taalwetenskap (PK)
 • Literatuurwetenskap (PK)
 • Setswana (MK)
 • Setswana met vertaalkunde en tolking (MK)
 • Setswana met taalkunde en letterkunde (PK)

 

Magister Artium in

 • Afrikaans en Nederlands (PK, VK)
 • Taalkunde en Literêre Teorie (PK, VK)
 • Toegepaste Taalstudies (PK, VK)
 • Engels (PK, VK, MK)
 • Setswana (PK, MK)
 • Vergelykende Afrikatale en -letterkunde (VK)
 • Taalpraktyk (VK)

 

Philosophiae Doctor in

 • Afrikaans en Nederlands (PK, VK)
 • Taalkunde en Literêre Teorie (PK, VK)
 • Engels (PK, MK, VK)
 • Setswana (PK, MK)
 • Taalpraktyk (VK)

Skool vir Musiek

Baccalaureus Artium (Honneurs) in

 • Musiek

 

Magister Musicae in

 • Musiekwetenskap
 • Musiekwetenskap met Toegepaste Musiekstudies
 • Musiekuitvoering
 • Musiekkomposisie

 

Doktorsgrade

 • Philosophiae Doctor in Visuele en Uitvoerende Kunste met Musiek (PK)
 • Doctor Musicae met Musiekuitvoering (PK)
 • Doctor Musicae met Musiekkomposisie (PK)

Skool vir Filosofie

 • Baccalaureus Philosophiae (Honneurs) PK
 • Magister Philosophiae (PK)
 • Philosophiae Doctor in Filosofie (PK)

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Nagraadse Diploma in

 • Bevolking en Beleidsontleding (MK)

 

Baccalaureus Artium (Honneurs) in

 • Sosiologie (PK)
 • Sosiologie met Sosiologie en Omgewing (PK)
 • Sosiale Antropologie (PK)
 • Mediese Sosiologie (VK)
 • Geskiedenis (PK, MK, VK)

 

Baccalaureus in Sosiale Wetenskappe (Honneurs) in

 • Internasionale Verhoudinge (MK)
 • Politieke Studies (MK)
 • Bevolkingstudies (MK)
 • Ontwikkelingstudies (MK)
 • Sosiologie (MK)

 

Magister Artium in

 • Bedryfsosiologie (PK)
 • Geskiedenis (PK, MK, VK)
 • Geskiedenis met Kultuurgeskiedenis (PK)
 • Geskiedenis met Erfenis- en Kultuurtoerisme (PK)
 • Politieke Studies (PK, MK, VK)
 • Sosiologie (PK)
 • Mediese Sosiologie (VK)

 

Magister Artium in Ontwikkelingsbestuur

 • Transdissiplinêre Waterstudies (VK)
 • Korporatiewe Maatskaplike Verantwoordelikheid (PK)
 • Sekuriteitstudies en -bestuur (PK)
 • Sosiale Transformasie en Bestuur (PK)

 

Meestersgraad in Sosiale Antropologie (PK)

 

Meestersgraad in Sosiale Wetenskappe in

 • Sosiologie (MK)
 • Ontwikkelingstudies (MK)
 • Internasionale Verhoudinge (MK)
 • Internasionale Verhoudinge met Vredestudies (MK)

 

Philosophiae Doctor Sosiale Wetenskappe

 • Geskiedenis (PK, MK, VK)
 • Waterstudies (VK)
 • Korporatiewe Maatskaplike Verantwoordelikheid (PK)
 • Openbare Bestuur en Korporatiewe Bestuur (PK, VK)
 • Korporatiewe Bestuur en Politieke Transformasie (PK)
 • Sekuriteitstudies en -bestuur (PK)
 • Sosiale Transformasie en Bestuur (PK)
 • Politieke Studies (PK, MK, VK)
 • Sosiologie (PK, MK, VK)
 • Bevolkingstudies (MK)
 • Grondhervorming (MK)
 • Internasionale Verhoudinge (MK)
 • Ontwikkelingstudies (MK)
 • Bedryfsosiologie (PK)
 • Internasionale Verhoudinge en Vredestudies (MK)