Akademiese geletterdheid - personeel

Assistente

  Me Daisy Motsaathebe

  Administratiewe Assistent
  +27 18 389 2638
  Daisy.Motsaathebe@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok B, Kantoor 145, Mahikeng
 BA Industriële Sosiologie, Masters ( MADMIN-HRM)

  Me Karien Seymore

  Senior Administratiewe Beampte
  +27 18 299 1045
  ALDEA@nwu.ac.za
  Gebou F4-108A, Potchefstroom

  Me Theresa Louw

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 16 910 3442
  theresa.louw@nwu.ac.za
  Gebou A13, Kamer 203, Vanderbijlpark
  Administration

Vakvoorsitters

  Prof Henk Louw

  Vakvoorsitter & Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1049
  henk.louw@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 110, Potchefstroom
 Ph.D. Toegepaste taalkunde, MA Toegepaste taalkunde, BA Hons., BA
  Akademiese skryfwerk

  Me Sarah Matsetela

  Junior Lektrise in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 389 2561
  sarah.matsetela@nwu.ac.za
  Building A2, Block B, Room G70, Mahikeng
 BA Hons English (Limpopo)

  Me Amanda Potgieter

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1040
  amanda.potgieter@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 103, Potchefstroom
  BA Ed (UP); BEd (UNISA); MEd (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Onderrig-leer; Onderrigsielkunde; Holistiese Leerderontwikkeling in Diverse Kontekste

Dosente

  Me Keabetswe Lekopanye

  Junior Lektor
  +27 18 389 2083
  keabetswe.lekopanye@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok B, Kantoor 151, Mahikeng
  Akademiese geletterdheid, kommunikasie en tale

  Me Kehilwe Mose

  Junior Lektor
  +27 18 389 2361
  16093968@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok B, Kantoor 157, Mahikeng
 Honneurs in Engels en BA Ed. 
  Academic Literacy and Languages

  Mx Manuel Mahlangu

  Junior Lektor: Akademiese Geletterdheid Ontwikkeling
  +27 18 389 2605
  38329662@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok B, Kantoor 153, Mahikeng
  Academic Literacy, Translation studies and Linguistics

  Me Marianne Mathee

  Dosent in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 389 2113
  Marianne.mathee@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kantoor 143, Mahikeng
 BA Tale (UFS), Hons in Duits (UFS), Diploma in Hoër Onderwys (UFS), MEd (NWU)
  Visuele geletterdheid, multimodaliteit en SDL

  Prof Mariska Nel

  Senior Lektor van Akademiese Geletterdheid
  +27 18 389 2168
  20728395@nwu.ac.za
  Gebou A3, kantoor 148, Mahikeng
 BA; BA Hons; MA; PhD (NWU) 
  Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek; Forensiese Linguistiek

  Me Mimi Nokuthula Masango

  Dosent: Akademiese Geletterdheid
  +27 18 389 2470
  Mimi.masango@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kantoor 154, Mahikeng
 MTech: Taalpraktyk

  Mnr Ninan Samuel

  Lektor
  +27 18 389 2541
  Ninan.samuel@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok B, Kantoor 149, Mahikeng
 MA
  Engelse Taal- en Literatuur, en Akademiese Geletterdheid

  Mev Romalda Ngubane

   Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 389 2109
  Romalda.Ngubane@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok B, Kantoor 147, Mahikeng

  Me Amanda Potgieter

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1040
  amanda.potgieter@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 103, Potchefstroom
  BA Ed (UP); BEd (UNISA); MEd (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Onderrig-leer; Onderrigsielkunde; Holistiese Leerderontwikkeling in Diverse Kontekste

  Dr Elsa Meihuizen

  Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1041
  Elsa.meihuizen@nwu.ac.za
  Gebou F4-104, Potchefstroom
  HOD (US); MA (UKZN); PhD (US) 
  Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpusstudies; Tekskritiek

  Me Gonneke Groenen

  Junior Lektor in Akademiese Geletterdheid: Afstandonderrig
  +27 18 299 1046
  24690813@nwu.ac.za
  Gebou F4-101, Potchefstroom
  BEd (HAN); BA; BA Hons (NWU) 
  Beskrywende & Toegepaste Taalkunde; Grammatikalisering; e-Leer

  Mnr Jaco Fourie

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1038
  11801751@nwu.ac.za
  Gebou F4-113A, Potchefstroom

  Mnr Jansen Vermeulen

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 ****
  Jansen1933@gmail.com
  Gebou F4-113A, Potchefstroom

  Dr Karien Redelinghuys

  Dr
  +27 18 299 1047
  Karien.Redelinghuys@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 101, Potchefstroom

  Me Kedumetse Mothlankane

  Dosent in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1050
  22046216@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 102, Potchefstroom
  BA Drama (UP); BA Hons (Engels); MA Engels (NWU)
  Akademiese Geletterdheid

  Dr Kristien Andrianatos

  Dosent: Akademiese Geletterdheid by die OAL
  +27 18 299 1045
  13132873@nwu.ac.za
  Gebou F4, Kamer 108A, Potchefstroom
 Baccalaureus in Inligtingkunde (UP), Nagraadse sertifikaat in Onderwys (UP), BEdHons (NWU), MEd (NWU), PhD in kurrikulumontwikkeling (NWU)
  Lees in hoër onderwys en multimodale vermengde leer binne die veld van akademiese geletterdheid.

  Dr Maricel Botha

  Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 285 2648
  31505708@nwu.ac.za
  Gebou F4 – 109, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA (UP); PhD (UJ) 
  Vertaalkunde; Letterkundige Vertaling; Vertalingssosiologie

  Mnr Mpho Shoatja

  Junior Lektor: Akademiese Geletterdheid Ontwikkeling
  +27 18 299 1043
  44699530@nwu.ac.za

  Mev Retha Schwanke

  Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1044
  Retha.Schwanke@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 107, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Vervlegde Leer; eLeeromgewings; Assessering

  Dr Susan Marais

  Senior Lektor in Akademiese Geletterdheid
  +27 18 299 1047
  11660139@nwu.ac.za
  Gebou F4-107a, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA; PhD
  Engelse Letterkunde; Postmoderne Letterkunde; Postkoloniale Letterkunde; Genre teorie; Narratologie

  Mnr Themba Marvin Makhubele

  Junior Dosent
  +27 18 299 1042
  35406186@nwu.ac.za
  Gebou F4, Kamer 105, Potchefstroom
 BA; BA Hons; MA 
  Akademiese geletterdheid, Engels vir spesifieke doeleindes, Toegepaste taalkunde

  Dr Zanétte Meintjes

  Senior Lektor
  +27 18 299 1043
  13265369@nwu.ac.za
  Gebou F4 - 106, Potchefstroom
 BA; BA Hons; HOD; MA; PhD (NWU)
  Akademiese Geletterdheid; Toegepaste Linguistiek; Korpuslinguistiek

  Me Anneke Butler

  Lektor: Akademiese Geletterdheid
  +27 16 910 3502
  anneke.butler@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer 204, Vanderbijlpark
  BA; HED; BEd (Psig); MA.
  Linguistiek; Morfologie (veral in Afrikaans); Akademiese Lees; Akademiese Skryf; Materiaalontwikkeling; Toetsontwikkeling

  Dr Henri Laurie

  Lektor: Akademiese Geletterdheid
  +27 16 910 3479
  henri.laurie@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kantoor 215, Vanderbijlpark
 PhD
  Letterkunde (veral 20ste eeu en wetenskapsfiksie), literêre teorie, akademiese geletterdheid, visuele kulture

  Mr Jacques McDermid Heyns

  Bestuurder van Skryfsentrum op Vanderbijlparkkampus
  jacques.heyns@nwu.ac.za
  Gebou 13 (Biblioteek), Kamer SL328, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  BA Taaltegnologie, MA Toegepaste Positiewe Sielkunde
  Onderrig en leer van akademiese skryfwerk

  Dr Pheladi Fakude

  Senior Dosent in Akademiese Geletterdheid
  +27 16 910 3501
  Pheladi.Fakude@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kantoor 220, Vanderbijlpark
 BEd; BA; Hons;  MA (UL); PhD (NWU)
  Akademiese geletterdheid, Bi- en veeltaligheid, toegepaste Linguistiek, lees van oogbewegings

  Me Zhandi van Zyl

  Dosent in Akademiese Geletterdheid en Engels
  +27 16 910 3468
  zhandi.vanzyl@nwu.ac.za
  Gebou A13, Kantoor 214, Vanderbijlpark
 BA Taalpraktyk; BA Hons. Joernalistiek; MA in Toegepaste Taalkunde
  A-E Tweetaligheid; Onderwyseridentiteit; Konkordante Tweetaligheid; Navorsingsmetodes binne Taalverwysingsraamwerk