Taalpraktyk - personeel

  Dr Ella Wehrmeyer

  Senior Dosent: Taalpraktyk
  ella.wehrmeyer@nwu.ac.za
  Gebou 31-103, Vanderbijlpark
Dokter van Literatuur en Letterkunde (DLitt et Phil)
  Vertaal- en tolkstudies

  Dr Esté Hefer-Jordaan

  Direkteur: Skool vir Tale en Senior Dosent
  +27 16 910 3251
  este.hefer@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kantoor 104, Vanderbijlpark
PhD Taalpraktyk BA Hons. Taalpraktyk BA Taal- en Literatuurstudies  
   Audiovisuele vertaling (AVT), ondertiteling, "eye tracking"

  Dr Herculene Kotzé

   Adjunkdirekteur (Skool vir Tale)
  +27 18 299 1502
  herculene.kotze@nwu.ac.za
  Building E9 - G28, Potchefstroom
BA; MA (UFS); PhD (NWU)
  Vertaling en Vertalingsopleiding; Tolking en Tolkopleiding; Tolking in Onderrigkonteks

  Mnr Johannes Tsietsi Mahlasela

  Lektor in Taalpraktyk
  +27 16 910 3215
  johannes.mahlasela@nwu.ac.za
  Gebou 7 - 222, Vanderbijlpark
MA (Taalkpraktyk)
  Vertaling; Proeflees; Redaksie en Taaltoetsing

  Me Keabetswe Motlhodi

  Junior Dosent
  +27 16 910 3491
  kea.motlhodi@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kamer 105, Vanderbijlpark
BA Taalpraktyk, BA Taalpraktyk (Hons)
  Vertaling, proeflees en redigering (Setswana)

  Me Laurinda van Tonder

  Dosent
  +27 18 299 4434
  Laurinda.vantonder@nwu.ac.za
  Gebou E9, Kamer G23 , Potchefstroom
MA Toegepaste Linguistiek (UJ); BA (Hons) Toegepaste Taalkunde (UJ); BA Taalpraktyk (UJ)
 
  Fansubbing, nie-professionele vertaling, oudiovisuele vertaling, toegepaste taalkunde, tolking

  Mnr Lebohang Mathibela

  Lektor: Taalpraktyk
  +27 16 910 3494
  lebohang.mathibela@nwu.ac.za
  Gebou 31: Kamer 102, Vanderbijlpark
MA
  Tolking en vertaling

  Dr Melanie Ann Law

  Senior lektor en vakgroepleier
  +27 16 910 3508
  melanie.law@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kamer 101, Vanderbijlpark
BA, BA Hons, MA in Taalpraktyk (NWU); PhD Taalkunde, Cotutelle (NWU en Macquarie Universiteit)
 
  Redigering, korpuslinguistiek, taalvariasie en verandering, Wêreld Engels

  Me Sarita Antunes

  Assistent: CTrans
  +27 16 910 3485
  sarita.antunes@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer 202, Vanderbijlpark
MA (Taalpraktyk); BA (Sielkunde en Afrikaans-en-Nederlands);  BA Hons. (Taalpraktyk)
  Vertaling (Afrikaans en Engels)