Taalpraktyk - personeel

  Prof Ella Wehrmeyer

  Associate Professor: Taalpraktyk
  ella.wehrmeyer@nwu.ac.za
  Gebou A15- Kantoor 103, Vanderbijlpark
 Dokter van Literatuur en Letterkunde (DLitt et Phil)
  Vertaal- en tolkstudies, C2 NRF rating

  Prof Herculene Kotzé

   Adjunkdirekteur (Skool vir Tale)
  +27 18 299 1502
  herculene.kotze@nwu.ac.za
  Gebou E9 - Kantoor G28, Potchefstroom
 BA; MA (UFS); PhD (NWU)
  Vertaling en Vertalingsopleiding; Tolking en Tolkopleiding; Tolking in Onderrigkonteks

Melanie Law Favo

  Dr Melanie Law Favo

  Senior lektor: Taalpraktyk
  +27 16 910 3508
  melanie.law@nwu.ac.za
  Gebou 31, Kamer 102, Vanderbijlpark
 BA, BA Hons, MA in Taalpraktyk (NWU); PhD Taalkunde, Cotutelle (NWU en Macquarie Universiteit)
 
  Redigering, korpuslinguistiek, taalvariasie en verandering, Wêreld Engels