Tale - Bestuur

Liqhwa Siziba

  Prof Liqhwa Siziba

  Direkteur Skool vir Tale
  +27 18 389 2168
  Liqhwa.siziba@nwu.ac.za
  Base Building , Office G68 Block B, Mahikeng

  Prof Paul Nepapleh Nkamta

  Medeprofessor / Adjunkdirekteur, Skool vir Tale
  0183892895
  21114374@nwu.ac.za
  A3, Blok-B, 162, Mahikeng
 PhD, MA, BA (Hons), PGCE
  Linguistiese ongelykheid in reklame, veeltaligheid en multikulturalisme, leesgeletterdheid