Suid-Afrikaanse Gebaretaal - personeel

  Mnr Dawie Melamu

  Akademiese Assistent in Suid-Afrikaanse Gebaretaal
  dawie.melamu@nwu.ac.za
  Gebou E9 - G29, Potchefstroom

  Ms Naomi Matthys

  Junior Dosent
  Naomi.Matthys@nwu.ac.za
  Gebou E9, Kamer G23, Potchefstroom
BA Honneurs in Taalpraktyk, BA Taalpraktyk (UFS)
  Tolking (Suid-Afrikaanse gebaretaal en gesproke tale), Dowe studies