Frans - personeel

  Me Carina Grobler

  Vakhoof: Lektor in Frans
  +27 18 299 1057
  carina.grobler@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 112C, Potchefstroom
  BA; BA Hons (UFS); MA (Grenoble, France)
  Ontwikkeling en Assessering van Franse Kommunikasievaardighede; CALL

  Me Janet Neethling

  Lektor
  +27 18 299 1058
  43330290@nwu.ac.za
  Gebou E9, Kantoor 112, Potchefstroom
  MA Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde (US); MA Franse en Engelse Literêre Vertaling (Strasbourg, France);  BA (US); BA Hons (US)
   VergelykendeLliteratuur en Literêre Vertaling

  Me Mia-Louise Botha

  Junior Lektor in Frans
  +27 18 299 1058
  mialouise.botha@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 112, Potchefstroom
  BA (NWU); BA Hons (UP); MA (UCT)
  Onderrig van Frans as Tweedetaal

  Dr Taty Dekoke

  Lektor: Frans
  +27 16 910 3493
  taty.dekoke@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer 219, Vanderbijlpark
  MA Franse didaktiek: Frans as 'n vreemde taal (UCT) PhD Linguistiek en Literatuurteorie (NWU)
  Franse taal, migrasies, veeltaligheid, taalrepertoires