Duits - personeel

  Dr Philip van der Merwe

  Senior Lektor in Duits
  +27 18 299 1565
  philip.vandermerwe@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 216, Potchefstroom
 BA; BA Hons; MA; PhD; HOD (NWU), Sertifikaat: “Methodik und Didaktik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts” (Goethe-Institut)
  Literêre Teorie

Wendy Barrow

  Me Wendy Barrow

  Bestuurder: CTrans, Lektrise: Duits
  +27 16 910 3485
  wendy.barrow@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kantoor 202, Vanderbijlpark
 BA (Tale); BA Hons. (Vertaalstudies); MA (Taalpraktyk)
  Vertaalstudies; Duits as 'n vreemde taal