Engels - personeel

  Prof Attie de Lange

  Professor in Engelse Letterkunde
  +27 18 299 1480
  attie.delange@nwu.ac.za
  Gebou F4 - G01, Potchefstroom
  Engelse Literatuur; Conradian Studies; Post-modernisme

  Prof Bernard Nchindila

  Professor, ODL- Programleier
  +27 18 389 2302
  Bernard.Nchindila@nwu.ac.za
  ADC Gebou Blok B, Kamer 246, Mahikeng
  PhD, MA (Unisa), Cambridge-sertifikaat in Engelse taalonderrig aan volwassenes (CELTA) (Cambridge), BA Engels met onderwys, gevorderde sertifikaat in menslike hulpbronbestuur (Zambia)
 
  Engelse taalkunde, Leesvaardigheid, ESL, EFL, ODL

  Dr Caroline Piotrowska

  Adjunkvakgroepleier; Lektor in Engelse Letterkunde en Linguistiek
  +27 16 910 3477
  Carolina.Piotrowska@nwu.ac.za
  Gebou A13-225, Vanderbijlpark
 BA Honneurs in Engels, MA in Engels, PhD in Linguistiek
  Internet linguistiek, sosiolinguistiek, modernisme, strokiesprente

  Prof David Scott-Macnab

  Professor in Engelse Letterkunde
  +27 18 299 1555
  23822732@nwu.ac.za
  Gebou E9-108A, Potchefstroom
 BA (Hons); PhD; NRF gegradeer
  Middeleeuse Taal en Letterkunde

  Mev Diana Bloem

  Lektor in Engelse Letterkunde
  +27 18 389 2396
  Diana.Bloem@nwu.ac.za
  Gebou A3-C178, Mahikeng
 B. Sosiale Wetenskap (UKZN), BA Hons (UKZN), MA in Engelsstudies (UKZN)
 
  Kreatiewe skryfwerk, postmoderne genres en postkoloniale skryfwerk.

  Prof Ian Bekker

  Professor in Engelse Linguistiek
  +27 18 299 1551
  ian.bekker@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 215, Potchefstroom
  PhD
  Engelse Linguistiek; Sosiolinguistiek; Fonetiek

  Dr Karien van den Berg

  Senior Lektor in Engelse Linguistiek
  +27 18 299 1554
  karien.hattingh@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 218, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA; PhD (NWU); Forensiese Linguistiek
  Engels as Tweedetaal; Taaltoetsing; Diskoersanalise; Forensiese Linguis; Assessering van skryfwerktiek;

  Dr Maristi Partridge

  Senior Dosent in Engelse Taalkunde
  +27 16 910 3461
  maristi.partridge@nwu.ac.za
  Gebou A15-104, Vanderbijlpark
 MA (Engels)
  Linguistiek, Korpuslinguistiek, Wêreld-Engels

  Dr Michèle du Plessis-Hay

  Senior Lektor in Engelse Letterkunde
  +27 18 299 1556
  michele.duplessishay@nwu.ac.za
  Gebou E9-220, Potchefstroom
 BA; BA Hons; BA Hons (Rand); MLitt (Oxon); PhD (Rand)
  Renaissance Literatuur; Ben Jonson; The Inklings; Vroeë Ruiterliteratuur

  Prof Paul Nepapleh Nkamta

  Adjunkdirekteur, Skool vir Tale (MK); Mede-professor
  +27 18 389 2895
  21114374@nwu.ac.za
  Gebou A3-162, Blok B, Mahikeng
 PhD in Engels, MA in Vertaling, NGOS, BA (Hons) in Engels
  Linguistiese ongelykheid in advertering, veeltaligheid, multikulturalisme, leesgeletterdheid, taalonderrig en -leer

  Mr Rakgomo Pheto

  Lektor in Engelse Letterkunde
  +27 18 299 1550
  rakgomo.pheto@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 223, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA; HOD
  Engelse Wêreldliteratuur; Postkoloniale Literatuur; Didaktiek; Drama

  Dr Rilette Swanepoel

  Senior Lektor in Engelse Literatuur
  +27 16 910 3467
  rilette.swanepoel@nwu.ac.za
  Gebou A13-211, Vanderbijlpark
 PhD (Engelse Letterkunde), NRF (Y2) 2018 - 2023
  Postmodernistiese Fiksie, Poësie, Literêre Teorie

  Prof Rodwell Makombe

  Professor
  rodneymakombe@gmail.com
 PhD
  Literary and cultural studies

  Dr Yolande Botha

  Senior Lektor in Engelse Linguistiek
  +27 18 299 1561
  lande.botha@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 224, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA; PhD
  Korpuslinguistiek; Sistemiese Funksionele Grammatika; Grammatikale Analise

  Me Zhandi van Zyl

  Dosent in Akademiese Geletterdheid en Engels
  +27 16 910 3468
  zhandi.vanzyl@nwu.ac.za
  Gebou A13, Kantoor 214, Vanderbijlpark
 BA Taalpraktyk; BA Hons. Joernalistiek; MA in Toegepaste Taalkunde
  A-E Tweetaligheid; Onderwyseridentiteit; Konkordante Tweetaligheid; Navorsingsmetodes binne Taalverwysingsraamwerk