Afrikaans en Nederlands - personeel

  Prof Adri Breed

  Vakgroepleier (Potchefstroomkampus): Medeprofessor in Afrikaans en Nederlandse Linguistiek
  +27 18 299 1563
  adri.breed@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 243, Potchefstroom
  BBk; BTh; BA Hons; MA; PhD (NWU)
  Afrikaanse Linguistiek; Deskriptiewe Linguistiek; Grammatikalisering; Tyd en Aspek

  Prof Gerhard van Huyssteen

  Professor van Afrikaanse en Nederlandse Taalkunde
  +27 82 562 4814
  gerhard.vanhuyssteen@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 106, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA (UP); PhD (NWU)
  Afrikaanse Linguistiek (Morfologie); Kognitiewe en Konstruksiegrammatika; Taaltegnologie

  Dr Ilse de Korte

  Adjunkdirekteur, Skool vir Tale
  +27 16 910 3472
  ilse.dekorte@nwu.ac.za
  Gebou 7 - 212, Vanderbijlpark
 Hons, MA, PhD (UCT)
   Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en literêre teorie

  Dr Janien Linde

  Dosent in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde
  +27 18 299 1491
  janien.linde@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 241, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA ; PhD (NWU) 
   Afrikaanse en Nederlandse letterkunde; Marlene van Niekerk; moderniteit; performatiwiteit; relationaliteit; transnasionalisme

  Dr Johanita Kirsten

  Senior Lektor in Afrikaanse Taalkunde
  +27 16 910 3474
  johanita.kirsten@nwu.ac.za
  Gebou 7 - 208, Vanderbijlpark
  BA; BA Hons; MA; PhD
  Afrikaanse Historiese Taalkunde en Sosiolinguistiek

  Me Mari-Leigh Pienaar

  Dosent: Akademiese Geletterdheid
  +27 16 910 3506
  marileigh.pienaar@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer 209, Vanderbijlpark
 MA (Afrikaans)
  Toegepaste linguistiek, Afrikaans, veeltaligheid, akademiese geletterdheid, redigering, vertaling

Monique Rabe

  Me Monique Rabe

  Junior Lektor in Afrikaanse Taalkunde
  +27 18 2852695
  monique.rabe@nwu.ac.za
 BA; BA Hons; MA (NWU)
  Afrikaanse Taalkunde; Kognitiewe en Konstruksie Grammatika

  Me Nina Brink

  Lektor in Afrikaans en Nederlandse Linguistiek
  +27 18 299 1486
  nina.brink@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 238, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA (NWU)
  Afrikaanse Linguistiek; Kognitiewe Linguistiek; Toegepaste Linguistiek; Kindertaalverwerwing

  Prof Phil van Schalkwyk

  Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde
  +27 18 299 1492
  phil.vanschalkwyk@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 234, Potchefstroom
  BA; BA Hons; MA; PhD (NWU)
  Vergelykingsteorie; Literêre Teorie; Afrikaans en Nederlandse Poësie en Prosa

  Prof Thys Human

  Professor in Afrikaans en Nederlandse Letterkunde
  +27 18 299 1559
  thys.human@nwu.ac.za
  Gebou E9 - 232, Potchefstroom
  BA; BA Hons (Opleidingsbestuur); BA Hons (Afrikaans); MA; DLitt (UJ)
  Afrikaanse Literatuur; Prosa en Drama