Suid-Afrikaanse Gebaretaal

Beskikbaar op die Potchefstroomkampus


Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT) word deur amper een miljoen dowe en horende Suid-Afrikaners gepraat en is die amptelike taal van die Suid-Afrikaanse dowe gemeenskap. Net soos ander gesproke tale het dit taalkundige reëls. Hierdie studieprogram is ontwerp vir mense wat graag SAGT wil aanleer om hulle loopbane te bevorder, of vir persoonlike verryking. Jy leer hoe om deur middel van SAGT met dowe mense te kommunikeer. Jy word ook aan die kultuur van die dowe gemeenskap blootgestel.

[Accordion Collapsed]

Waarom Suid-Afrikaanse Gebaretaal studeer?

 • Dit stel jou aan ’n nuwe kultuur en gemeenskap bekend.
 • Dit stel jou aan die kwessie van dowebewustheid bekend.
 • Dit verbeter jou perifere visie en reaksietyd.
 • Dit bevorder jou kommunikasievaardighede.
 • Jy begin beter spel.
 • Jy word ’n meer diverse individu.
 • Jy skep meer loopbaangeleenthede vir jouself.
 • Dit verbeter jou liggaamstaalvaardighede.

Kursusinligting​

Die akademiese modules bestudeer die beginsels, metodes en tegnieke van kommunikasie met dowes in SAGT. Jy leer oor die taalkunde van hierdie visuele gebaretaal. Doofheid en die geskiedenis en ontwikkeling van gebaretaal in die wêreldwye en Suid-Afrikaanse konteks word gedek.  Jy leer oor die norms en waardes wat deel van die dowe gemeenskap vorm. Jy word ook aan die uitdagings blootgestel wat dowes ervaar, en jy kan ’n aktivis word om ’n verandering in die lewens van dowe mense te bring. Moontlike loopbaangeleenthede sluit die volgende in:

 • Onderrig van dowes – jy kan ’n onderwyser by ’n skool vir dowes word.
 • Maatskaplike dienste en gesondheidsorg – jy kan help om hierdie dienste vir dowes in jou werkplek toeganklik te maak.
 • Sielkunde – jy kan as sielkundige vir dowes spesialiseer.
 • Tolking – jy kan ’n SAGT-tolk (’n regte een, nie ’n misleier nie!) in ’n verskeidenheid omgewings (howe, kerke, skole, maatskaplike werk, ens.) word.

Moontlike beroepsgeleenhede​

 • Dowe onderwys – word 'n onderwyser by 'n skool vir dowes
 • Maatskaplike dienste en gesondheidsorg – help om hierdie dienste by jou werkplek toeganklik te maak vir dowes
 • Sielkunde – spesialiseer as 'n sielkundige vir dowes
 • Tolking – word 'n SASL-tolk in 'n verskeidenheid omgewings (howe, kerke, skole, maatskaplike werk, ens.)

Interessante skakels​

 
[/accordion]